Akademia maturzysty

PRZEPUSTKĄ DO SUKCESU

·         skuteczne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej

·         intensywny trening wszystkich sprawności językowych

·         gruntowne zapoznanie się z wszystkimi typami zadań maturalnych

·         zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych i multimedialnych

    

Cena już od 15zł za lekcję!!!