Akademia Trzeciego Wieku

SERDECZNIE ZAPRASZA DO KONTYNUACJI NAUKI  JĘZYKA ANGIELSKIEGO  OD WRZEŚNIA 2012

·         60-godzinny kurs (2 razy w tygodniu po 45 min.)

·         grupa max. 12-osobowa

·         praktyczna powtórka omówionych wcześniej zagadnień

·         nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych

Cena już od 10zł za godzinę!!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZA DO NAUKI  JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO I ROSYJSKIEGO  OD WRZEŚNIA 2012

·         2 razy w tygodniu po 45 min

·         grupa max. 10-osobowa

·         nauka praktycznych zwrotów z życia codziennego

·         zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych technik multimedialnych

Cena już od 15zł za godzinę!!!