Akademia ucznia

Dla  wszystkich, którzy chcą poznać język niemiecki, angielski lub rosyjski

   kurs skierowany do ciekawego świata ucznia

   45-minutowe zajęcia 2 razy w tygodniu

   gry i zabawy wyłącznie w języku obcym

   zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania

Cena już od 15zł za lekcję!!!